Ban Giảng Huấn

 Hiệu Trưởng      
Tên
 Phụ Trách
 Liên Lạc
 Nơi cư ngụ hiện nay
1939 - 1944:  ?
   
1944 - 1953:  Frère Cyrille de Jésus
 

1953 - 1956:  Frère Bernard Calixte      
1956 - 1958:  ?
   
1958 - 1962:  Frère Placide   
1962 - 1965:  Frère Bernard   
1965 - 1969:  Frère Raymond Đặng Văn Hinh      
1969 - 1975:  Frère Fidèle Nguyễn Văn Linh      RIP
1975 - 1976:  Frère François Trần Văn Ánh    
       
 Sư Huynh/Frère      
Tên
 Phụ Trách
Liên Lạc
Nơi cư ngụ hiện nay
Cha Tuyên Úy - cố Hiển Cha Tuyên Úy   RIP
Frère Fidèle Nguyễn Văn Linh Hiệu Trưởng   RIP
Frère Maurice Thanh - Jacques Nguyễn Phú Triều Phó Hiệu Trưởng   RIP
Frère Laurent Minh - Pierre Đinh Văn Vui     RIP
Frère Florent Nghi - Vũ Đức Hoành     RIP
Frère Alexis Nguyễn Thanh Như
Quản Lý    
Ex Frère Ngân  Giám Học, Trung học I   Texas, USA
Frère Aniser
     
Frère Arnaud Tài Giám Học, Trung học I   
Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại Giám Học, Trung học I
  Viet Nam
Ex Frère Arthème - André Tạ Đình Chung  Giám Học, Trung học I   Paris, France
Ex Frère Alban - Pierre Nguyễn Ngọc Thanh Thể Thao   Montreal, Canada
Frère Bernard       
Frère Bonaventure Nguyễn Văn Nghĩa   
Ex Frère Cyrille - Trần Văn Hiến Giáo Lý, Toán, Lớp 7, 8   California, USA
Frère Damascène
Giám Học, Tiểu Học II    
Frère Đức Giám Học, Tiểu Học II
   
Ex-Frère Ephrem - Trần Ngọc Tú     Viet Nam
Frère Emil
Pháp Văn, Tiểu Học II
  
Frère Eugene   Cameroon, Africa
Frère Grégoire - Nguyễn Văn Tân     France
Frère Hảo Giám Học, Tiểu Học II  
Frère Hiển
Thể Thao
   
Frère Ignace - Nguyễn Văn Trượng     RIP
Frère Julien   
Frère Juvenal
     
Frère Medard Thể Thao
 RIP
Frère Michel
     
Frère Trình Giám Học, Tiểu Học II  
    
    
    
       
 Thầy/Cô      
Tên
 Phụ Trách
Liên Lạc

Nơi cư ngụ hiện nay
Thầy Văn Oai
Việt Văn
   
Thầy Trương Ngọc Bào Lý Hóa    
Thầy Danh Anh Văn
   
Thầy Trần Minh Đức Sử Địa / Việt Văn    
Thầy Hùng
Việt Văn    
Thầy Lanh
Việt Văn  
Thầy Long
Toán Học  
Thầy Lý Tốt Anh Văn
   
Thầy Nguyễn Văn Út (Tâm) Toán Học    
Thầy Pháp Việt Văn
   
Thầy Sĩ
Toán Học    
Thầy Thành Pháp Văn
   
Thầy Thảo

   
Thầy Vũ Văn Thuận Việt Văn    
Thầy Nguyễn Đức Trụ Vạn Vật
   
Thầy Quách Đình Tú Pháp Văn
   
Thầy Thắng   
Thầy ThoảViệt Văn  
Thầy Tuyên
Anh Văn
   
Thầy Diệp Tuấn ĐứcSử Địa  

     
  Huấn Luyện Viên      
 Tên
 Phụ Trách
 Liên Lạc
 Nơi cư ngụ hiện nay
Đặng Văn Cát
Thể Dục    
Nguyễn Hữu HuyNhu đạo (Judo)  RIP
Phạm Văn Hảo
Thể Dục    
Trần Quang Thìn Thể Dục    
Cựu cầu thủ Lâm Hồng Châu Bóng Tròn
   
Cựu cầu thủ Huỳnh Tân
Bóng Rổ    
Cựu đấu thủ Huỳnh Văn Ngọc Bóng Bàn    
Bùi Quang Luận Thể Vận