Blog‎ > ‎

150 Năm Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam

posted Jan 22, 2016, 10:02 AM by Hung Nguyen   [ updated Jan 22, 2016, 10:41 AM ]

http://www.lasan150.org/


http://www.lasan150.org/


Ngày Kỷ Niệm 150 Năm Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam - 09.01.2016


Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam


Giới thiệu Kỷ Yếu Lasan Việt Nam


150 Năm Ánh Sao Lasan Trên Quê Hương Việt Nam - Kỷ Yếu Lasan