Blog‎ > ‎

Bạn có biết?

posted Apr 21, 2012, 7:56 PM by Hung Nguyen   [ updated Jul 16, 2013, 4:36 AM by Peter Ly ]
Từ niên khóa 1971-1972, trường Lasan Mossard đã có những huấn luyện viên thể thao danh tiếng
  •  Bóng tròn (soccer): Lâm hồng Châu (thủ môn Hội Tuyển Bóng Tròn Việt Nam)
  •  Bóng rổ (basketball): Huỳnh Tân (cầu thủ gạo cội Hội Tuyển Bóng Rổ Việt Nam)
  •  Bóng bàn (table tennis): Huỳnh văn Ngọc (cựu đấu thủ Quốc Tế)
  •  Thể vận (gymnastics): do huấn luyện viên đầy kinh nghiệm Bùi quang Luận đảm trách…
(trích Tiến Xuân 72)