Blog‎ > ‎

Hội ngộ / Bút ký

posted Dec 13, 2012, 8:33 AM by Hung Nguyen   [ updated Mar 16, 2013, 9:58 AM ]
Xin giới thiệu với các bạn một đề tài mới là “Hội ngộ / Bút ký”. Mục "Hội ngộ / Bút ký" gồm các bài viết về cảm nghĩ những cuộc hội ngộ, gặp gỡ giữa bạn bè cũ ở Mossard:

Hy vọng bạn đọc tìm được những thông tin, kỷ niệm cũ quí giá giữa bạn bè ở Mossard năm xưa, vì tình bạn Mossard rất đặc biệt: chúng ta chẳng những từng học chung mà còn “sống chung” trong mái trường nội trú thân yêu này...

Xin cám ơn nhóm Lasan Mossard 69-75 (promo 1977), đặc biệt là các bạn Huỳnh Nghĩa Hưng, Phan Thanh Phụng và Nguyễn Ngọc Duyên.

Thân mến,

ban biên tập