Blog‎ > ‎

Vài chi tiết về tấm bảng Ecole Mossard

posted Feb 25, 2013, 8:19 AM by Hung Nguyen   [ updated Sep 23, 2013, 9:36 AM ]

Hoàng Anh Tuấn:

Lần đầu tiên tôi về thăm Việt Nam và trường cũ vào năm 2007, tôi cùng các bạn sống vùng Thủ Đức đã biết thông tin về tấm bản École Mossard nhưng không liên lạc được với bạn Nguyễn Thanh Dũng (RIP). Nhân dịp bạn Nguyễn Quốc Dũng (Q đen) di dân qua Lake Tahoe, NV 11/2012 nên tôi đã nhờ bạn ấy đi săn lùng cổ vật này tại nhà người thân của anh Nguyễn Thanh Dũng (RIP) và chụp ảnh làm tài liệu. Hiện nay thì cổ vật chuyển giao từ anh Nguyễn Quốc Dũng tới anh Nguyễn Đức Trinh (CHS Mossard) tại Tam Hiệp, Biên Hoà.

Bản cổ vật tên trường École Mossard bằng đá cẩm thạch trắng sơn đỏ chữ khắc được treo ở cổng trường từ tháng 10 - 1939 đến tháng 10 - 1968, gần 30 năm phơi gan cùng tuế nguyệt.


Nguyễn Quốc Dũng:
Trong hình là Nguyễn Đức Trinh được chụp vào tháng 10, 2012 trước khi Dũng (Q đen) đi định cư USA giao lại cho Trinh cất giữ.

Xin nói lại cho rõ là plaque École Mossard do bạn Nguyễn Thanh Dũng tự Dũng six (6 ngón), Dũng six cạy plaque Lasan Mossard trước khi trước khi bàn giao cho... chủ khác !

Khi Dũng six mất thì plaque École Mossard vẫn còn ở gia đình Dũng six, khi Hoàng Anh Tuấn gợi ý để cho anh em CHS Mossard cất giữ thì Dũng Qđen Liên lạc ngay với Quang (em Dũng six) và được đồng ý giao cho Dũng Qđen đem về, Quang cũng dễ thương nó nói “kỷ niệm của anh nó cũng như của các anh”

Tuy plaque không còn nguyên vẹn nhưng kỷ niệm thì còn nhiều.

Anh em có dịp đi ngang qua Trường cũ xin nhín chút thời gian ghé thắp cho Dũng six nén nhang, nhà Dũng six cạnh trường hoặc liên lạc Quang Quốc Khu, chủ tiệm bán đồng hiệu “Cường” ngay đầu chợ Thủ Đức để hướng dẫn.