Blog‎ > ‎

Nhớ Ơn Thầy - 2015

posted Dec 2, 2015, 11:55 AM by Hung Nguyen   [ updated Dec 2, 2015, 11:57 AM ]

http://www.lasanmossard.org/lasan_maithon/nhoonthay_2015

http://www.lasanmossard.org/lasan_maithon/nhoonthay_2015

BLLCHSLSVN


Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa 
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi 
Chiều trên phố bao người đón đưa 
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa 
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa .... 
......
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi 
Tóc xanh bây giờ đã phai 
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy 
Dõi theo bước em trong cuộc đời 
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay 
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi 
Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy ....