Blog‎ > ‎

Phân ưu - Chị Marie Rose Thanh-Huyền Trịnh Nguyễn

posted May 24, 2018, 1:49 PM by Peter Ly   [ updated May 25, 2018, 5:15 AM ]


 

Nhận được tin buồn

 Hiền thê của anh Nguyễn Kim Ngân (ex-frère Lasan Mossard):

 

Chị Marie Rose Thanh-Huyền Trịnh Nguyễn

đã được Chúa gọi về ngày 21 tháng 5 năm 2018, tại Houston Texas USA, ng thọ 61 tuổi.

 

Thành kính phân ưu cùng anh Nguyễn Kim Ngân và gia đình

Nguyện cầu linh hồn chị Marie Rose sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.

 

BBT www.lasanmossard.org