Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Lê Công Chính

posted Sep 26, 2014, 2:17 PM by Hung Nguyen   [ updated Nov 2, 2015, 9:43 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Bác PHÊRÔ LÊ CÔNG CHÍNHthân phụ của chị Lê Levi và anh Nguyễn Thái Sơn, Promo 73 

đã được Chúa gọi về ngày 16 tháng 9 năm 2014 tại Houston, Texas.

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu linh hồn Bác Chính sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org