Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Sư huynh Lucien Hoàng Gia Quảng

posted Feb 5, 2014, 12:31 PM by Hung Nguyen   [ updated Nov 2, 2015, 9:10 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Sư huynh ANTÔN HOÀNG GIA QUẢNG

đã được Chúa gọi về ngày 26 tháng 1 năm 2014 tại Lasan Mai Thôn, Việt Nam

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và các SH Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam. 
Nguyện cầu linh hồn Sư huynh Antôn Hoàng Gia Quảng sớm được hưởng
Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng