Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Nguyễn Mạnh Hùng

posted May 11, 2018, 6:48 AM by Peter Ly   [ updated May 11, 2018, 10:50 PM ]

PHÂN ƯU

 

Ban Biên Tp website lasanmossard.org vô cùng thương tiếc báo tin

CHS Lasan Mossard “promo 73” và là admin của website

 Anh Nguyễn Mạnh Hùng

 

đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 20 tháng tư 2018 tại thành phố Houston, Texas, USA, hưởng thọ 60 tuổi.

 Xin hiệp thông cầu nguyện cho bạn Nguyễn Mạnh Hùng.

 

Ban Biên Tp

www.lasanmossard.org