Blog‎ > ‎

Thánh Lễ “Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội”

posted Jan 3, 2016, 3:07 PM by Hung Nguyen   [ updated Jul 19, 2017, 5:23 AM ]

http://www.lasanmossard.org/lasan_maithon/ducmevonhiemnguyentoi
Thánh Lễ  “Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội”


Ave Maria