Blog‎ > ‎

Tìm được Đào Kim Tiến

posted Jul 21, 2012, 9:17 PM by Hung Nguyen   [ updated Oct 5, 2012, 8:19 AM ]
Nhân chuyến về Việt nam vào tháng bảy 2012, bạn Phước đã liên lạc được với Đào Kim Tiến và được Tiến cho biết là Đào Văn Hưởng (anh em chú bác với Tiến) đã qua đời từ năm 1976 vì tai nạn xe hơi. Cũng theo Tiến, Đào Văn Hoàng (em ruột của Hưởng) đã định cư ở Đức từ lâu nhưng mất liên lạc.

Bạn bè Mossard xin thấp nén nhang lòng để tưởng nhớ bạn Đào Văn Hưởng.

Chào mừng Đào Kim Tiến trở lại sân trường.