Blog‎ > ‎

Tìm được Nguyễn Quốc Hưng

posted Jun 9, 2012, 8:39 AM by Hung Nguyen   [ updated Oct 5, 2012, 8:21 AM ]
Nhờ vào website lasanmossard.org, Nguyễn Quốc Hưng (lớp 10B1, niên khóa 1973-1974) đã tìm lại bạn cũ. Hưng hiện cư ngụ tại Troisdorf, Germany. Bạn nào còn nhớ Hưng, xin liên lạc.

Chào mừng Hưng trở lại sân trường.