Blog‎ > ‎

Từ biệt Thầy Nguyễn Hữu Huy

posted Jun 26, 2013, 3:23 AM by Peter Ly   [ updated Jun 30, 2013, 3:01 AM ]
Thầy Nguyễn Hữu Huy, nguyên huấn luyện viên Nhu đạo (Judo) tại Mossard từ năm 1971 đến năm 1975, đã từ trần tại Sài gòn vào ngày 17/06/2013.
 

 
Tiến Hè 73

Tiến Hè 74
 
Từ năm 1962 đến năm 1973, ông là nhà vô địch ở đủ mọi hạng cân từ bán nặng, nặng và cả hạng không kể ký ở miền Nam Việt Nam. Từ năm 1990, thầy Nguyễn Hữu Huy làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Judo Việt Nam và học trò của ông đã đạt nhiều thành tích trong các cuộc tranh giải judo quốc tế. 

Ban biên tập xin thành thật chia buồn cùng thân quyến của Thầy Nguyễn Hữu Huy và xin cầu nguyện cho linh hồn Thầy sớm về cõi vĩnh hằng. 


đọc thêm: