Danh Sách

PROMO 1957      
Tên


Email


Điện thoại


Nơi cư ngụ hiện nay


Đỗ Khoa Luật
luatkdo@gmail.com
  RIP 09-Feb-2014
Nguyễn Phúc Thọthphnguyen@yahoo.com  
Nguyễn Văn Hậu  
France
Trần Anh Tôn
tontran@comcast.net
  USA

     
 
PROMO 1958
     
Tên


Email


Điện thoại


Nơi cư ngụ hiện nay


Liên Thất Bữu lientbuu@yahoo.com
Virginia, USA
Nguyễn Văn Hiệp      
Trần Nghĩa Hiệp (Gaston) hieptr@hotmail.com
  France

   
       
PROMO 1959      
Tên


Email


Điện thoại


Nơi cư ngụ hiện nay


Bùi Thanh Quang (Benoît) btqge@bluewin.ch
  Genève, Switzerland
Hồ Văn Thànhthanhho7242@gmail.com USA
Hồ Văn Út (Năm)
anh_ho_06@yahoo.com
  Houston, USA
Lâm Minh Đức
lamfotoimaging@hotmail.com 

San Juan Capistrano, USA
Lê Hữu Nghĩa
lehn43@yahoo.com

San José, USA
Lê Toàn Hưng
hletoan@gmail.com

France & Viet Nam
Ngô Hồng Nhựt
ngohongnhut1944@yahoo.com

San José, USA
Nguyễn Chí Tạo
chitaong@yahoo.com

Bellevue, USA
Nguyễn Hữu Châu (Thọ) tien160879@yahoo.com   Viet Nam
Nguyễn Kim Điện
nguyenkimdien@gmail.com

Oklahoma City, USA
Nguyễn Minh Phương (Louis)
info@sachviet.com

California, USA
Nguyễn Quý Vĩnh
nguyenquyvinh@wanadoo.fr
  France
Nguyễn Thanh Quang (Pierre)

Canoga Park, USA
Nguyễn Văn Ghi (F5)
ghi.nguyen@cox.net

Phoenix, USA
Nguyễn Văn Hắc
hacandmai@hotmail.com

Viet Nam & Australia
Nhan Kim Hoà
nhankimhoa@gmail.com

California, USA
Phạm Đức Thịnh
pham_ducthinh40@yahoo.com

Viet Nam 
Trần Kim Long
longktranpd@aol.com

Virginia, USA
Trần Quan An
tranquanan@gmail.com
Houston, USA
Trần Văn Ngân tranngan485@hotmail.com 
RIP - 2013
Trương Tấn Phát
 
 
Việc Ngọc Lợi (Denis)
viecloi@hotmail.com
Sacramento, USA
       
       
PROMO 1960      
Tên

Email

Điện thoại

Nơi cư ngụ hiện nay

Jean Claude Adams (Cha)  ocapadams@yahoo.com    
Nguyễn Hữu Mùi muibuidoi@yahoo.com
Houston & LA, CA, USA
Nguyễn Minh Kính (Roger) kinh.nguyen@gmail.com 
San Diego, USA
Nguyễn Văn Sang (Sang Thầy lừa) sangnguyen86@gmail.com
LA, CA, USA
Thái Vĩnh Đức ducvthai@gmail.com

Orange County, USA
   
 
       
PROMO 1961      
Tên
Emai
Điện thoại


Nơi cư ngụ hiện nay


Đỗ Đình Lai      
Jean Francois Adams (Con)  adamsfj79@yahoo.com.vn    
       

     
PROMO 1962      
Tên


Email

Điện thoại


Nơi cư ngụ hiện nay


Nguyễn Minh Kiệt (Louis) newsaigon2005@yahoo.com    
  lmnguyenbf@yahoo.fr    
Nguyễn Ngọc Lâm
yellowbird075@yahoo.ca    
Trần Mỹ Hạnh myhanhtran@yahoo.com     
Trần Ngọc Thạch tran.thach78@yahoo.com
Virginia, USA
       

     
PROMO 1963      
Tên

Email
Điện thoại
Nơi cư ngụ hiện nay
Trần Quang Tuyến sophietran47@yahoo.com
Orange County, USA
       
       
PROMO 1965      
Tên


Email


Điện thoại


Nơi cư ngụ hiện nay


Ngô Xuân Cảnh
ngoxuancanh@gmail.com
  Viet Nam
Vũ Đình Hoè (Alphonse) vdinhh48@gmail.com    
       
PROMO 1966
     
Tên


Email


Điện thoại


Nơi cư ngụ hiện nay


Bùi Tuấn Tú
    California, USA
Bùi Văn Phương phuongbui408@yahoo.com

San José, USA
Châu Hoàng Minh      
Đặng Minh Hóa
    France
Đào Văn Ân
     
Đỗ Xuân Thượng
     
Huỳnh Hiệp
johnhuynh52@gmail.com
 California, USA
Kim Hoàng Phú
     
Lê Hoàng Nghiệp
    California, USA
Lê Quang Trí
     
Lương Lễ Chuẩn
    Viet Nam
Ngô Trọng Phục
   
Nguyễn Phước Đáng
    Viet Nam
Nguyễn Tấn Phước
     
Nguyễn Tùng Thanh
    RIP
Nguyễn Tường Viên
    Connecticut, USA
Nguyễn Văn Nhờ
    RIP
Nguyễn Văn Sang
    RIP
Phạm Ngọc Phước (Martin)
timlasanus@yahoo.com
 Houston, USA
Trần Anh Dũng dtran55124@yahoo.com
  Minnesota, USA
Trần Duy Nhơn     RIP
Trần Văn Mai      
Trịnh Hoàng Hùng    itransl8@hotmail.com Seattle, USA
       
       
PROMO 1968   
Tên

Email

Điện thoại
Nơi cư ngụ hiện nay
Đào Huệ Cường
   
Huỳnh Hoàng
   
Huỳnh Quang Sangdthvavn@yahoo.com  Virginia, USA
Huỳnh Thiên Lộc
   
Lâm Chí Tâm
   
Lân Châu Pierre
   
Lê Thanh Xuân   
Lê Thành Ý
   
Lê Văn Mạnh
  Viet Nam
Nguyễn Hoàng Sơn
   
Nguyễn Mạnh Hùng
   
Nguyễn Ngọc Quang
   
Nguyễn Thanh Hòa
  RIP
Phạm Dăng Được
   
Phạm Thế Quang
   
Tạ Văn Quận
   
Tăng Anh Dũng
   
Tăng Minh Hoàng
   
Trần Edmon
   
Trần Hữu Ngô
  Tampa, USA
Trần Nguyên Trạch
   
Trương Đính LợiUông Đình Huy Xương
   
Vũ Mạnh Cường
   
Vương Đắc Tài
  Houston, USA
Xuân Hiệp
   
    
    
PROMO 1970


Tên
Email
 
Điện thoại 
Nơi cư ngụ hiện nay 
Nguyễn Hậu Joseph hauluyen@yahoo.fr France
Ngô Quang Hòangoquanghoa54@gmail.com Viet Nam
    
    
PROMO 1971 - MOSSARD 74
(Lớp 9 niên khóa 1970-1971) 
     
Tên

 
Email

Điện thoại
Nơi cư ngụ hiện nay


Đặng Thanh Tùng tungdang48@hotmail.com    Toronto, Canada
Hà Minh Thái haminh55@hotmail.com
   Norway
Lương Việt Hùng mluong1565@aol.com   Sacramento, USA
    
    
PROMO 1972 - MOSSARD 75
(Lớp 9 niên khóa 1971-1972)
     
Tên

Email

Điện thoại
Nơi cư ngụ hiện nay
Bùi Đức Nam
buiducnam99@yahoo.com
 Houston, USA
Bùi Đức Việt
ultimatefloors80@yahoo.com Houston, USA
Đặng Công Thọ
thocdang@sbcglobal.net Sacramento, USA
Đặng Công Thuận
thuandangy2k@yahoo.com
 Sacramento, USA
Dương Quang Tiến  
tien.quang.duong@gmail.com  Virginia, USA
Hoàng Anh Tuấntuan_papermodels@yahoo.com San José, USA
Huỳnh Hữu Nghĩa
  Viet Nam
Huỳnh Hữu Thông
tommytai.huynh@gmail.com
 Lake Forest, USA
Huỳnh Mạnh Hùng
  Viet Nam
Khuất Việt Hùng
khuath@msn.com
 Seattle, USA
Lê Công Huân

 Viet Nam
Lê Hữu Hạnh
huule04@yahoo.com  Houston, USA
Lương Việt Hùng
mluong1565@aol.com Sacramento,  USA
Mã Công Danh
  Australia
Nguyễn Hữu Tuấn
tuan.tn85@gmail.com
 Maryland, USA
Nguyễn Anh Dũng 
dzung.nguyen@gcserv.com 
 Houston, USA
Nguyễn Bá Hiển
bahien1955@yahoo.com.vn Viet Nam
Nguyễn Đức Trinh
  Viet Nam
Nguyễn Huy Tiến 
  Viet Nam
Nguyễn Ngọc Thiện
nnthien@yahoo.com
 Viet Nam
Nguyễn Như Trường
truong_91700@yahoo.fr
 France
Nguyễn Quốc Dũng
nqdlasan@gmail.com Viet Nam
Nguyễn Tấn Dũng
tandung61@yahoo.ca   Toronto, Canada
Nguyễn Thanh Dũng
  RIP - 2000
Phạm Anh Tuấn   
Tuan@MyTrusted-Advisor.com Las Vegas, USA
Phạm Văn Đồng
nguyenphamctds@yahoo.com  Orange County, USA
Phạm Văn Lưu
phamluu2000@yahoo.com Viet Nam
Phan Hữu Phước           
phan0076@hotmail.com Irvine, USA
Phan Trung Khiết
trungkhiet007@hotmail.com  Montreal, Canada
Quang Quốc Khưu    
  Viet Nam 
Sử Bảo Toàn
tomsu75@gmail.com
  San José, USA
Thái Ngọc Châu  
thaichau91@yahoo.fr France
Trần ChánhCharlestrn@yahoo.com San José, USA
Trần Đình Vinh
tranvinh90@yahoo.com Orange County, USA
Trần Ngọc Nguyên
nguyennntran@gmail.com Denver, USA
Trương Ngọc Quang
qtruong9999@yahoo.com San José, USA
Võ Khắc Huyhuy-vo@online.de Germany
Võ Văn Quang
quangvo1228@yahoo.com   Houston, USA
Võ Văn Vinh
vinhvanvo@sbcglobal.net RIP - 2014
Vũ Sơn Hà   
   RIP - 2011

     
       
PROMO 1973 - MOSSARD 76
(Lớp 9 niên khóa 1972-1973)
     
Tên


 Email


 Điện thoại


Nơi cư ngụ hiện nay


Đào Kim Tiến
daokimtien191@yahoo.com.vn   Viet Nam
Đào Văn Hoàngvanhoangdao@gmx.net Germany 
Đào Văn Hưởng

  RIP - 1976
Hồ Hữu Nhơn
  RIP
Hồ Sĩ Thư Thiên thuthien_ho@yahoo.com
  Texas, USA
Huỳnh Hữu Phi Hùng (Phil) phuynh02@yahoo.com
  California, USA
Huỳnh Thanh Tùng tunghuynhsfdrk@yahoo.com
  California, USA
Lê Long Đức
kitty111985@yahoo.com
  Viet Nam
Lê Mạnh Hùng  Viet Nam
Lê Văn Nghiêm
  RIP
Lê Văn Ngọclevanngoc1958@gmail.com Viet Nam
Lý Hữu Phước (Peter) peterly15@optusnet.com.au
  Sydney, Australia
Mai Văn Chinh
  Viet Nam
Nguyễn Anh Tuấn
anhtuanart06@yahoo.com
  Texas, USA
Nguyễn Bá Hùngnguyenbahung1505@gmail.com Viet Nam 
Nguyễn Chí Thanh tnguye690@gmail.com
  Montréal, Canada
Nguyễn Hồng Đức hongduc_57@yahoo.com
  California, USA
Nguyễn Mạnh Hùng hocsinhmossard@gmail.com
  RIP - 20-04-2018
Nguyễn Minh Châu-20 minhcuongtaberd@gmail.com   Viet Nam
Nguyễn Minh Thành
minh.nguyen@cae.com
  Montréal, Canada
Nguyễn Nghĩa Dzũng dzung@live.com   California, USA
Nguyễn Ngọc Đồng
buabub@yahoo.com
  California, USA
Nguyễn Ngọc Linhnsngoclinh58@gmail.com Viet Nam
Nguyễn Quốc Đệ  Viet Nam
Nguyễn Quốc Hưng quoc-hung.nguyen@online.de   Troisdorf, Germany
Nguyễn Thái Sơn stnguyen@ledds.com
  Texas, USA
Nguyễn Thành Danh danh.nguyen@yahoo.ca   Motréal, Canada
Nguyễn Thành Hưng (Mike) mtn3415@yahoo.com
  Texas, USA
Nguyễn Văn Khải  Viet Nam
Tăng Quới An aqtang@sbcglobal.net
  California, USA
Vũ Đình Hiệp (Daniel)
danotkd1@yahoo.com
  California, USA
       
       
PROMO 1974 - MOSSARD 77
(Lớp 9 niên khóa 1973-1974)
     
Tên


 Email


Điện thoại


 Nơi cư ngụ hiện nay


Châu Quốc Tuấn
chauquoctuan57@yahoo.com.vn
 Viet Nam
Chung Hồng Sơn
songuyen1996@yahoo.fr
 Paris, France
Đỗ Chí
chi92647@yahoo.com
 Los Angeles, USA
Nguyễn Công Đậu
dauhueanna@yahoo.com
 Dallas, USA
Nguyễn Hồng Hà
ha_nguyen205@yahoo.fr
 Paris, France
Hoàng Khôi
tacobell59@yahoo.com
 Las Vegas, USA
Hoàng Tuân
thomashoang2000@yahoo.com
  San Jose, USA
Lâm Hiến Tín
lamhientintinbt@yahoo.com
 Viet Nam
Lý Văn Hoàng Phụng
emile.ly@free.fr
 Toulouse, France
Nguyễn Quý Hùng
tundray2k@yahoo.com
 Nashville, USA
Nguyễn Thanh Vinh vtnguyen@bellsouth.net   New Orleans, USA
Nguyễn Văn Hân (Quốc)
crystaltropical@aol.com
 Dallas, USA
Phạm Kim Sơn
pkson_59@yahoo.com.vn
  Viet Nam
Phạm Ngọc Anh
Ngocanh_kh@yahoo.com.vn
 Viet Nam
Phạm Văn Dũngpvdtu58@yahoo.com Viet Nam
Phan Văn Anh
phananhve@gmail.com
 Toulouse, France
Phan Thiết Hùng
jackpham@hotmail.com
 Paris, France
Phùng Nhuận Ký calphung88@aol.com Las Vegas USA
Thái Thanh Trungthaitrung@deanza.edu
 San José, USA
Tô Ngọc Vănvan2to@yahoo.com Austin, USA
Triệu Quang Huệ ktrieu9999@yahoo.com
San Diego, USA
Trương Ngọc Long
longoctruong@hotmail.com
 San José, USA
Võ Khắc Hiếu
hieukvo@gmail.com   California, USA
Vũ Quốc Dũng
vu.jeff@gmail.com
 San Diego, USA
Vũ Thanh Sơn soncisco@aol.com   San José, USA
       
    
PROMO 1975 - MOSSARD 78   
(Lớp 8 niên khóa 1973-1974)
   
Tên


 Email


Điện thoại

Nơi cư ngụ hiện nay

Đỗ Nguyênvictordonguyen@yahoo.com California, USA
Hoàng Hạ Hồ phamtuan@hotmail.de Germany
Hoàng Tuyên
tonyh9999@yahoo.com San Jose, USA
Phùng Hiển Oaioai_phung@yahoo.com California, USA
Trần QuânPaul.Tran@aptelis.com California, USA
Trần Quốc Bảo
mctranquocbao@yahoo.com
 California, USA
    
       
PROMO 1977 - MOSSARD 80
(Lớp 6 niên khóa 1973-1974)


 
Tên


Email


Điện thoại


Nơi cư ngụ hiện nay


Cao Quốc Cường
tiepkimvo@yahoo.com

Sacramento, USA
Châu Quốc Minh
guybrouck@free.fr
  Paris, France
Chung Hồng Hải
haichung59@yahoo.com
  Texas, USA
Dương Tú Kiệt
davidtkyeung@hotmail.com
 Vancouver, Canada
Đổ Cao Hổ
hocaodo@msn.com
  Maryland, USA
Đỗ Hữu Danh
    San José, USA
Hồ Hướng Thọ
alexvanjr@yahoo.com
  California, USA
Hồng Cao Danh  Bien Hoa, Viet Nam
Huỳnh Chánh Thuận  thuanhuynh54@yahoo.com    Texas, USA
Huỳnh Hoàng Minh minh220462@gmail.com   Viet Nam
Huỳnh Nghĩa Hưng  viendongsyd@bigpond.com    Sydney, Australia
Lâm Hiến Nhơn
nhonhlam@msn.com
  Massachusetts, USA
Lâm Ngọc Sơn (Lâm Út)      Denver, USA  
Lê Ngọc Lai Phong   phong.le6378@gmail.com   Sydney, Australia
Lợi Hồng Huê  loi5128@yahoo.com    Philadephia, USA
Lôi Quốc Hoàng  thucuaai@yahoo.com    California, USA 
Lôi Quốc Thắng vanbakerydavid@yahoo.com    California, USA 
Lưu Thâm Hán  james3903@yahoo.cn    
Ngô Đình Hiếu
ngohieu.viendong@yahoo.com.vn
Pleiku, Viet Nam
Ngô Hồng Hoa       Viet Nam
Ngô Ngọc Hải
nnghai59@yahoo.com.vn
  Viet Nam
Ngô Tuấn Khôi
    Viet Nam
Nguyễn Cao Tuấn
  California, USA
Nguyễn Huy Thảo
anguyen116@yahoo.com
  California, USA
Nguyễn Minh Hoàng  Austin, Texas
Nguyễn Ngọc Duyên
duyen.214@gmail.com
  Dallas, USA
Nguyễn Nhựt Minh  Di An, Viet Nam
Nguyễn Quang Phúc
phucdkkt@gmail.com
RIP - 10.12.2014
Nguyễn Trọng Việt
vietnewton@yahoo.com
  California, USA
Nguyễn Văn Minh
tuyetminhden@yahoo.com
  Paris, France
Phan Thanh Phụng
phungphan1611@yahoo.com
  Viet Nam, USA
Thái Tấn Quang
thaip74@yahoo.com
  Minnesota, USA
Trần Ngọc Thang
thangtran36@yahoo.com
 Melbourne, Australia
Trần Thanh Minh
minhxomtruong28a@yahoo.com
  Viet Nam
Trần Thanh Phong
bichvantp6861@yahoo.com
  Viet Nam
Trần Thanh Sơn  Hưng Lộc, Việt Nam - RIP - 1996 
Trần Văn Phúc
phuctran.oskeola@gmail.com
 Thu Duc, Viet Nam
Trịnh Hoàng
htrinh2@yahoo.com
  Canada
Trương Minh Hồng
truongminhhong@gmail.com
  California, USA
Từ Minh Hòa  Bien Hoa, Viet Nam
Vũ Phạm Việt Hà
vuphamvietha@gmail.com
 Thu Duc, Viet Nam
Vương Minh Triết
trietvuong@yahoo.com
  San Diego, USA
    
       
PROMO 1978 - MOSSARD 81
(Lớp 6 niên khóa 1974-1975)
   
Tên

Email

 Điện thoại
 Nơi cư ngụ hiện nay
Châu Quốc Hùngjj.brouck@yahoo.fr Paris, France
Lê Hoàng Hùng
jhlusatx@yahoo.com
 Texas, USA
Lưu Quang Dương (Gary)garyluu123@yahoo.com Orange County, USA
Nguyễn Anh Tuấnanhtuan2691@gmail.com  
Nguyễn Linh Quang  Orange County, USA
Nguyễn Minh Tuấn  Alabama, USA
Nguyễn Thanh Quan  Canberra, Autralia
Phạm Công Sáng
 BienHoa, Viet Nam
Trần Công ThắngThang.Cong.Tran@sshf.no Norway 
Trần Hiển Minh  Seattle, USA
    
    
PROMO 1979 - MOSSARD 82
(Lớp 5 niên khóa 1974-1975)
   
Tên
Email

Điện thoại
Nơi cư ngụ hiện nay
Hà Đạt Phú
anha@carlson.com
 Minnesota, USA
    
       
Notre Dame des Missions & Mossard
(Niên khóa 1975-1976)
     
Vào niên khoá 1975-1976 (năm cuối cùng của trường), trường Notre Dame des Missions sáp nhập với trưòng Lasan Mossard. Các nữ sinh trong niên khoá này:      
       
Lang Thị Thanh Nhàn     Viet Nam
Lê Thị Tuyết Nga LeNgaTuyet@gmail.com   California, USA
Liên Hoa    
Minh Diệu     California, USA
Minh Tuyên     California, USA
Nguyễn Thị Hương Lam     Viet Nam
Nguyễn Thị Phương    
Nguyễn Thị Thuỷ Tiên     Viet Nam
Nguyễn Trang    
Nguyễn Tuyết Mai    
Trần Thị Minh Châu chauhuynh7079@yahoo.com   California, USA
       
       
       Q&A: Convention về promo

Gần đây, ban biên tập có nhận một số thắc mắc từ các bạn CHS về các tên gọi promo (promotion) của các năm/lớp trong trường Mossard. Xin được trình bày cùng các bạn CHS Mossard như sau:

Thông thường, số trong promo là chỉ năm cuối cùng học sinh rời trường, thường là lớp 12 (hay terminale, theo chương trình Pháp), như thường được dùng trong nhiều trường Trung học. Tuy nhiên, trường Mossard không có lớp 12 vì đến năm 1975, lớp cao nhứt là 11 và sau đó trường đóng cửa.

Ngoài ra, promo là chỉ năm cuối cùng rời trường:  a) là trung học đệ nhứt cấp (cuối lớp 9, lớp đệ tứ hay 3è), hay là b) trung học đệ nhị cấp (cuối lớp 12 hay terminale).

Các CHS Mossard lớp đàn anh gọi theo kiểu xưa lâu nay, thí dụ: promo 1959 là năm học hết lớp 3è, rời trường năm 1959.

Vì vậy, convention cho promo của trường Mossard là chỉ năm rời lớp 3è hay lớp 9. Thí dụ promo 1973 (hết lớp 9 năm 1973) hay còn được gọi là Mossard 76 (hết lớp 12 năm 1976, nếu Mossard có lớp 12).

Hy vọng lời giải thích trên làm sáng tỏ và giải đáp được thắc mắc của các bạn.

Thân mến,

Ban Biên Tập
Ý Kiến / Đề Nghị

The gadget spec URL could not be found