Danh sách ủng hộ viên của kỷ yếu và lịch Lasan
* Nếu có trường hợp thiếu sót tên, ghi sai số lượng hoặc có sai sót nào trong việc sao chép thông tin cá nhân kính mong quý anh chị thông cảm và hãy góp ý để điều chỉnh bổ sung kịp thời.

* Danh sách có thể thay đổi vị trí số thứ tự sau mỗi lần cập nhật tên mới, xin quý anh chị vui lòng theo dõi kỹ hơn giúp X.V nhé!

Trân trọng cảm ơn quý anh chị đã tham gia ủng hộ.

Kính mến.

Xuân Vinh.