Lasan Mai Thôn‎ > ‎

Chúc Tết Thầy - Xuân Bính Thân

Đóng góp hoặc gửi quà
xin vui lòng liên lạc với anh Nguyễn Xuân Vinh
Số ĐT: 0903874616
Email: vinhxuan147@gmail.com


Anh Phạm Trung Việt đại diện các anh Nhóm Taberd P.75 gửi đến BLL CHS LSVN món quà mừng xuân nhờ trao tặng đến các frères: Một bao lì xì lớn: $1.530usd tặng Nhà hưu dưỡng cùng nhiều bao lì xì khác kính tặng các frères già (tuổi trên 70) và các anh chị nhân viên phục vụ NHD LSMT.
Thay mặt BLL CHS LSVN, anh Nguyễn Xuân Vinh trao tặng số quà trên đến tay frère Thọ (Bề trên NHD LSMT) 
 

Thay mặt Ban tổ chức & Ban liên lạc, anh Lâm Sơn Hoàng trao quà của quý đồng môn khắp nơi gửi về BLL CHS LSVN kính tặng đến quý sư huynh cao tuổi hiện đang hưu dưỡng tại NHD LSMT.
 
Frère Antoine Nguyễn Huy Thọ thay mặt NHD đáp từ. Fr. Thọ gửi lời cảm ơn & chúc tết đến anh chị em CHS LS khắp nơi.
Trong dịp này, frère Pacifique Vĩnh Hà từ Úc Châu về thăm quê hương cũng đã có mặt tham dự, Fr. Hà gửi lời thăm SK & chúc tết đến các sư huynh.
 
ĐẠI DIỆN CHS CÁC TRƯỜNG LA SAN CHÚC TẾT THẦY

Anh Quách Đình Tú - Cựu giáo viên - CHS Taberd
Anh Nguyễn Đức Thắng đại diện Ban cố vấn - BLL CHS LSVN.
https://sites.google.com/a/lasanmossard.org/lsm_mossardian/lasan_maithon/chuctetthay_binhthan16/12_ChucTetThat_BinhThan16.jpg
Anh Đinh Hoài Ngọc đại diện Taberd P.62
https://sites.google.com/a/lasanmossard.org/lsm_mossardian/lasan_maithon/chuctetthay_binhthan16/13_ChucTetThat_BinhThan16.jpg
Đại diện trường La San Miche Pnom Penh​
https://sites.google.com/a/lasanmossard.org/lsm_mossardian/lasan_maithon/chuctetthay_binhthan16/14_ChucTetThat_BinhThan16.jpg
Anh Lê Đình Thảo (nguyên Trưởng BLL CHS LSVN) đại diện Taberd P.74.
https://sites.google.com/a/lasanmossard.org/lsm_mossardian/lasan_maithon/chuctetthay_binhthan16/15_ChucTetThat_BinhThan16.jpg
Anh P.Trung Việt đại diện Taberd P.75.
https://sites.google.com/a/lasanmossard.org/lsm_mossardian/lasan_maithon/chuctetthay_binhthan16/16_ChucTetThat_BinhThan16.jpg
Anh N.K Thành đại diện cựu La San (K.99)
https://sites.google.com/a/lasanmossard.org/lsm_mossardian/lasan_maithon/chuctetthay_binhthan16/17_ChucTetThat_BinhThan16.jpg
Anh Phương đại diện LS Kim Phước Kontum.
https://sites.google.com/a/lasanmossard.org/lsm_mossardian/lasan_maithon/chuctetthay_binhthan16/18_ChucTetThat_BinhThan16.jpg
CHỤP HÌNH LƯU NIỆM CÙNG QUÝ SƯ HUYNH


 


 
THĂM VIẾNG NGHĨA TRANG LA SAN MAI THÔN