Lời Cảm Tạ

Ngôi nhà Lasan Mossard trên mạng này được xây dựng bởi những bằng hữu thuở niên thiếu ở Lasan Mossard với những tài liệu, hình ảnh đã đem đi được từ sau một ngày năm 75. Nhiều nhất vẫn là tinh thần Lasan và những kỷ niệm còn giữ lại, ấp ủ ở giữa những "Mossardians" mặc dầu đã có nhiều đổi thay.

Trong những khoảng khắc yên lặng nào đó trong đêm tối tĩnh mịch, khi mọi người và vạn vật đang yên ngủ, chúng ta hãy ngược dòng thời gian quay về lại với thế giới riêng của mình từ nhiều thập niên trước, của tuổi học trò tuy hồn nhiên nhưng nhiều tiềm lực và khả năng. Ở đó chúng ta có bạn bè, các Frère khả kính, dẫy đầy kỷ niệm đẹp và hơn hết là hoài bão của một lớp người mới - đem sự phụng sự và dấn thân làm nền tảng cho một xã hội công bằng và nhân bản hơn. Thế giới đó là Mossard ngày nào và trong ảo tưởng đó có lẽ chúng ta đã thật sự tạo được cho chính mình một niềm hãnh diện, sự lắng đọng và bình yên sau những dồn dập của đời sống hằng ngày. Tuy ngắn ngủi nhưng tuổi thơ của chúng ta là ở đó ......

Xin chân thành cảm tạ các bằng hữu Mossard từ California, Texas, Canada, đến Úc Châu đã đóng góp, ủng hộ, và khuyến khích trong nỗ lực xây dựng lại ngôi nhà Mossard trên mạng và quan trọng hơn là đã giữ lại được sợi dây  liên lạc mà có lúc đã đứt đoạn trong thật nhiều năm trời.