Nhắn Tin

Nhóm cựu học sinh Mossard76 mong muốn liên lạc lại với các bạn.:

    - Nguyễn Đức Thông, lớp 11 niên khóa 1974-1975
    - Dương Hồng Hải, lớp 9 PV niên khóa 1973-1974
    - Vương Minh Chánh, lớp 9 niên khóa 1972-1973
    - Lê Minh Trung, lớp 9 niên khóa 1972-1973
    - Võ Khương Tùng, lớp 8 niên khóa 1971-1972
    - Tạ Công Khanh, lớp 8 niên khóa 1971-1972
    - Lâm Sung, lớp 8 niên khóa 1971-1972
    - Trần Ngưỡng Thọ, lớp 8 niên khóa 1971-1972
    - Phạm Quang Nhật, lớp 8 niên khóa 1971-1972
    - Lương Quang Đức lớp 6 khóa 1969-1970
      và các bạn khác...Nhắn tin:

* Tìm các bạn cũ lớp 11 (1975-1976) Lasan Mossard, Thủ Đức.
* Lê Thị Tuyết Nga (trại cưa Lý Tốt, Thủ Đức. Hiện đang ở California)
* Nguyễn Thị Minh Châu (Pharmacy Hoàng Diệu - Em gái là Nguyễn Minh Chi)
* Lang Thị Thanh Nhân (Kiến Thiết. Em trai Nghĩa ở UC)
* Hồ Huỳnh Nguyên (Ba là Hồ Ngọc Cẩn)
* Nguyễn Thị Phượng (Kiến Thiết)
* Nguyễn Thị Hương Lam (Thủ Đức, Yết Kiêu - Chùa Huệ Nghiêm)
* Sinh Lâm (Thủ Đức)
* Nguyễn Minh Trung (Làng Đại Học)
* Ninh Bác Ninh (Làng Đại Học)
 
Xin liên lạc với Vũ Thanh Sơn bằng những phương tiện sau:
email: soncisco@aol.com - 408.691.6047 (Cell) - 408.275.9999 (Office)

Cảm ơn rất nhiềuTìm Trương Ngọc Long

Chào anh Sơn & các anh, 

Tôi là Trần Kim Thịnh, promo 65 của Taberd Saigon, nhờ anh giúp giùm một việc như sau:

Biết được các anh sẽ hội ngộ vào tháng 7/2013 này, nên mạo muội nhờ anh tìm giùm một người tên là Trương Ngọc Long (tôi xem như em bà con), không nhớ sinh năm mấy (có lẽ từ 1957 đến 1959) và học năm nào đến năm nào ở Mossard Thủ Đức, nhưng nhớ được một điểm là còn học tại đó vào năm 1967 (nội trú).

Nhà của em Long trước 75 ở tại Trần Quý Cáp, Saigon khúc đầu gần rạp hát Đại Đồng hay Việt Long gì đó. Nếu có anh cho biết là có tôi tìm (em Long này gọi tôi là anh 5 Thịnh). Hiện tại tôi biết là em Long đang ở bên Mỹ. Em Long cũng có 3 người anh là học sinh Taberd Saigon tên Bách, Minh và Đức. 

Tôi cũng sẽ hợp thông cùng các anh cầu nguyện cho Frere Fidèle Linh. 

Thành thật cám ơn anh nhiều. 

Trần Kim Thịnh 
Promo 65 
Cell phone : 0033751303587 
Home phone : 0033178519515 
Email : trankt44@gmail.com