2012 - 2013


2014 - {Phần 1, Phần 2}2015 - {Phần 1, Phần 2} 2016 - Phần 1


Sinh Hoạt Mùa Đông -  28.12.13
South Lake Tahoe, California
Hoàng Anh Tuấn ở Lake Tahoe


  Gặp gỡ CHS Mossard và Cha Hồng - 25.12.13
Perth WA, Úc Châu
 Cha/Frère Michel Hồng & Phước tại
Vietnamese Catholic Community Centre,
Perth WA Australia, ngày Giáng sinh 25-12-2013Gặp gỡ CHS Mossard 72, Taberd 75 - 24.12.13
Coffee Factory tại OC, California

Dương Nghiệp Khoa (Taberd75), Phan Hữu Phước (Mossard72), Võ Khắc Huy (Mossard72), Nguyễn Vũ Dũng (Taberd75), Đinh Xuân Dương (Taberd75)


  Sinh hoạt kỷ niệm 50 năm mặc áo Dòng của Frère Fortunat An Phong và Frère Siméon Tùng - Mười năm thành lập Dòng Nữ Tu Lasan tại Houston
21-22.12.2013, Houston, Texas
 
Frère Fortunat An Phong (San José) , Anh Thanh, Frère Siméon Tùng (Việt Nam)

Thân hữu thăm viếng

Đêm sinh hoạt ở Stafford Civic Centre


Mười năm thành lập Dòng Nữ Tu Lasan tại Houston
Trống Lasan

Hướng Đạo Lasan
Đoàn trống cổ truyền do Frère An Phong hướng dẫn đến từ San José
Phong tục cổ truyền


Đoàn trống cổ truyền do Frère An Phong hướng dẫn đến từ San José
Anh Martin Phước (đeo kính đen, ở giữa) hướng dẫn nhóm Hướng Đạo Việt Nam Houston và là một thành viên đắc lực trong Ban Tổ Chức   


  Gặp gỡ CHS Mossard và Thầy Thanh - 21.12.13
Houston, Texas
 

Hồ Sĩ Thư Thiên và A. Nguyễn Thanh

Nguyễn Thành Hưng và Vũ Đức Danh
Anh Nguyễn Thanh, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Đoan Chi

Khởi xướng chương trình: Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng Ban Tổ Chức
Thiết kế họa đồ: Phạm Văn Phụng, CHS Lasan Taberd 74
Lasan Mossard - 19.12.13 Lasan Mossard - 19.12.13


Lasan Mossard - 17.12.13  Lasan Mossard - 17.12.13  Lasan Mossard - 17.12.13

Lasan Mossard - 18.12.13 Lasan Mossard - 15.12.13
http://www.lasanmossard.org/photos/sinhhoat/trinhbayphimanh
http://www.lasanmossard.org/photos/sinhhoat/trinhbayphimanh   Lasan Mossard - 15.12.13
 


Lasan Mossard - 14.12.13

 


Gặp Gỡ - 14.12.13 - Việt Nam

http://www.lasanmossard.org/photos/sinhhoat/trinhbayphimanh
Tập Luyện Võ Công - 11.12.13 - Việt Nam

http://www.lasanmossard.org/photos/sinhhoat/trinhbayphimanh
Anh Hồng Kim Hải tập luyện võ công
   Trở Về Mái Trường Xưa - 09.12.13
Lasan Mossard, Thủ Đức, Việt Nam
 

Trần Văn Phúc, Hồng Kim Hải, Việc Ngọc Lợi,
Nguyễn Hiệp

   Vũ Thanh Sơn ở Las Vegas - 02.12.13  


 
 


Gặp gỡ CHS Mossard - 30.11.13
Lee's Sandwiches, Houston, Texas
Gặp gỡ CHS Mossard - 30.11.13
Lee's Sandwiches, Houston, Texas
Gặp gỡ CHS Mossard - 30.11.13


Gia đình Nguyễn Duyên và Nguyễn Hùng

Gia đình Nguyễn Duyên và gia đình Nguyễn Thông

Nguyễn Duyên và Nguyễn Hùng


 
 Anh Hồng Kim Hải trước cổng trường Mossard - 27.11.13
Thủ Đức, Việt Nam
 
Chợ Thủ Đức
Cô Nhi Viện Thủ Đức bên kia đường

Thoải dốc về hướng chợ Thủ Đức


Lasan Mossard connection in OC - 09.11.13
Buổi gây quỹ giúp đỡ các cựu tuyển thủ ở
Việt Nam

Gặp gỡ CHS Mossard - 08.11.13
Nhà hàng Kim Sơn, Bloomington, Minnesota
 

Vũ Đình Hiệp (Daniel), Lâm Hồng Châu, Trần Quốc Bảo
Daniel Vu: Mr. Lam Hong Chau played for Vietnam national soccer team in the 60's and 70's. He was also our Lasan Mossard's soccer team coach in 1970-1975. Tran Quoc Bao and I were schoolmates in those years. Seeing them again after 40 years is unbelievable!


Gặp gỡ CHS Mossard - 02.11.13
Cơm tấm Thành, OC
Gặp gỡ CHS Mossard - 24.10.13
San José
Gặp gỡ CHS Mossard - 11.12

A. Trần Q. Tuyến, Hoàng A. Tuấn, Nguyễn Q. Dũng
Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Ngọc Đồng
 Hoàng A. Tuấn và Đào T. Vinh gặp lại nhau sau 41 năm
(1971 - 2012)


  Mini Hội Ngộ tại nhà Vũ Thanh Sơn
08.10.13
 

Anh Việc Ngọc Lợi và phu nhân


Phan Thanh Phụng, Vũ Thanh Sơn, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Anthony, Hoàng (Tuân) Thomas

Golden Gate Bridge, San Francisco - 10.1980
Hoàng A. Tuấn, Lương V. Hùng, Phan N. Thanh
   Mini Hội Ngộ Promo 74, 77 tại nhà
Lôi Quốc Hoàng - 05.10.13
 
Hàng đứng: Vương Minh Triết, Trần Quốc Bảo,
Hồ Hướng Thọ
Hàng ngồi: Lôi Quốc Hoàng, Võ Khắc Hiếu, Phùng Hiến Oai, Phan Thanh Phụng, Trương Minh Hồng
 Lệ (vợ Phụng) và Hồng (vợ Thắng)


Lasan Mossard, 43 Hoàng Diệu, Thủ Đức, Việt Nam

     

  Mini Hội Ngộ Promo 75 tại nhà Trần Quân
01.09.13
 
  Mini Hội Ngộ Promo 59 ở Việt Nam - 09.13  
Mai Chí Thành, Pham Đức Thịnh, Phan Minh Luân, Ngô Thành Tân, Việc Ngọc Lợi, Nguyễn Văn Hắc, Lê Toàn Hưng, Nguyễn Văn Phát, Nguyễn Hữu Mùi, Trần Quang Viển, Đinh Hoài Ngọc
Anh Đinh Hoài Ngọc và anh Denis Lợi


Thăm viếng Frère Albert Tiên ở Lasan Mai Thôn

Anh Denis Lợi và Frère Albert Tiên


  Mini Hội Ngộ Promo 73 ở nhà Nguyễn Hồng Đức 07.13  
Hàng đứng: Lý Hữu Phước, Nguyễn Hồng Đức
Hàng ngồi: Nguyễn Ngọc Đồng, Võ Khắc Hiếu, Vũ Đình Hiệp, A.Trần Hiến (ex frère Cyrille), Huỳnh Hữu Phi Hùng
 
 
 
 

 BTC Hội Ngộ Lasan Mosard 2013 - Houston, Texas
TT, Bông, Thiên, Hưng, Hùng, Sơn
Ghi chú từ Sơn
Ghi chú từ Sơn


Anh Nguyễn Thanh, Vũ Đình Hiệp
Anh Nguyễn Thanh, Vũ Đình Hiệp
 

HLV Huỳnh Tân (bóng rỗ) và Nguyễn Cao TuấnBan tổ chức mini Hội ngộ Houston, Texas 2013
Nguyễn Mạnh Hùng, Hồ Sĩ Thư Thiên, Nguyễn Thành Hưng (promo 73)

Ban tổ chức mini Hội ngộ Houston, Texas 2013
Nguyễn Mạnh Hùng, Hồ Sĩ Thư Thiên, Nguyễn Thành Hưng (promo 73)
An unique hat for a very special school... 
Hãnh diện đội nón Mossard trong ngày Hội Ngộ 2013 !
Nón Mossard sắp vào không gian t
Cape Canaveral, 
Florida...
Võ Khắc Hiếu (promo 74)

Võ Khắc Hiếu trước Space Shuttle Atlantis
Võ Khắc Hiếu trước Space Shuttle Atlantis
Nón Mossard đang là thời trang mùa Hè tại Paris...
Nguyễn Văn Minh, Huỳnh Nghĩa Hưng, 
Châu Quốc Minh, Phan Thanh Phụng (promo 77)

Mossard hat at a backyard BBQ !
Nón Mossard tại Montmartre

Nón Mossard tại Sacré-CoeurMossard Hat is everywhere !
 Nón Mossard tại Roland Garros, French Open 2013

Thể dục đồng diễn Mossard 
at Roland Garros, French Open 2013

New Mossard sport uniform

Nón Mossard tại Château de Versailles 
Phụng và phu nhân
Tại tư gia của Chung Hồng Sơn


Bữa cơm gia đình thân mật
Bữa cơm gia đình thân mậtHohenrollernbrücke

"Chiếc cầu trăm năm" - Köln 


The Vatican


The Colosio

The Colosio - Nguyễn Thành Hưng
Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Thành Hưng
Cộng Hòa Liên Bang Đức - 26.05.2013

Tại tư thất - Nguyễn Quốc Hưng - 26.05.2013
Cây cầu trăm năm - Nguyễn Thành Hưng
Frankfurt - Nguyễn Thành Hưng
Loreley - Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Thành Hưng
Koeln_MainTrainStation - Nguyễn Thành Hưng

 
Koelner_Dom
 


Bond, Mossard Bond 0007 (triple-O-seven)
(starring Trần Nghĩa Hiệp - Mossarien promo58) 
For Your Bum Only
 

 "Baker" -  Hiep Tran Nghia
(Current production 22 June 2013)


Họp mặt San Jose - 28.04.13
Nguyễn Quốc Dũng, Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thanh Sơn
Họp mặt San Jose - 28.04.13
Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Quốc Dũng
Nguyễn Quốc Dũng và Trần Chánh (nk 1964-1971)
40 năm hội ngộ San José, California, 28.04.13


Los Angeles Open Double Table Tennis, July, 2012
Trần Chánh - Cựu tuyển thủ bóng bàn Mossard
(64-71) cùng một du học sinh Việt Nam.
Los Angeles Open Double Table Tennis, July, 2012
Trần Chánh - Cựu tuyển thủ bóng bàn Mossard (64-71) 
cùng một du học sinh Việt Nam.


Họp mặt Mossariens tại San Jose, 06.04.1360 năm sau: Louis Nguyễn Minh Phương, Frère Albert Tiên và  Joseph Mai Chí Thành chụp tháng 4, 2013 tại Lasan Mai Thôn.Người xưa năm ấy: Louis Nguyễn Minh Phương, Frère Albert Tiên và Joseph Mai Chí Thành chụp năm 1953 tại Lasan Mossard, Thủ Đức

60 năm sau: Louis Nguyễn Minh Phương, Frère Albert Tiên và  Joseph Mai Chí Thành chụp tháng 4, 2013 tại Lasan Mai Thôn.

Lasan Mai Thôn, tháng 4, 2013

Lasan Mai Thôn, tháng 4, 2013

Việt Nam, tháng 4, 2013

Việt Nam, tháng 4, 2013

Việt Nam, tháng 4, 2013
Việt Nam, tháng 4, 2013


Lasan Hội Ngộ - 08.08.12 - Việt Nam
Mossard Hội Ngộ 2009
Houston, Texas
Mossard Hội Ngộ 2009
Houston, Texas (Nguồn)

Hàng đứng: Nguyễn Minh Thành, Ex Frère Alban Thanh, Ex Frère Ngân, Nguyễn Thành Danh, Nguyễn Anh Tuấn.

 Hàng dưới: Nguyễn Thái Sơn, Hồ Sĩ Thư Thiên, Nguyễn Thành Hưng, Vũ Đình Hiệp, Nguyễn Chí Thanh (Tâmbi)

Trên giòng sông Mass
LH Phước và NQ Hưng - 29.06.12
Đại học RWTH Aachen, Germany
Phước và Hưng - 29.06.12
Toà án Liège, Belgium
   Hưng và Phước - 29.06.12
Hưng và Phước gặp nhau tại Aachen - 29.06.12
Phước và Frère Thọ tại
nhà nguyện tạm - 13.07.12
Đóng góp cho Lasan
Mai Thôn - 13.07.12
Châu và Phước tại Lasan
Mai Thôn - 13.07.12

Lasan Mai Thôn - 13.07.12
Nhà nguyện chính bị hư hỏng 13.07.12
Dưới tượng Thánh Gioan Lasan 13.07.12

Nghĩa trang Mai Thôn - 13.07.12

Dòng nữ Lasan - 13.07.12
Gặp lại Tiến và Châu - 16.07.12
Hưng và gia đình nghỉ Hè trên đảo Rhodos/Lindos - Altstadt Rhodos 07.12
Athena Lindia - 07.12
Helios, archaeological Museum Rhohdos - 07.12
Ladiko - 07.12
Lindos Akropolis - 07.12
Lindos Akropolis - 07.12
Lindos Bucht - 07.12

Lindos Verkehr - 07.12
Rhodos - 07.12

 
Lasan Hội Ngộ
08.08.2012 - Việt Nam
   


2014 - {Phần 1, Phần 2}2015 - {Phần 1, Phần 2} 2016 - Phần 1