Hình Ảnh (Photos)‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎2015‎ > ‎

2015 - Phần 2


2012 - 2013 2014 - {Phần 1Phần 2} 2015 - Phần 1
 2016 - Phần 1

 
Gặp gỡ CHS Mossard 69.75 - 26.12.15
Sài gòn, Việt Nam
 


Gặp gỡ CHS Mossard Promo{73,77} - 12.12.15
Thủ Đức, Việt Nam

Trần Văn Phúc, Mai Văn Chinh, Vũ Phạm Việt Hà


https://www.facebook.com/lasan.mossard


  Gặp gỡ CHS Mossard Promo73 - 04.12.15
OC, California
 
Nguyễn Ngọc Đồng, Vũ Đình Hiệp, 
Huỳnh Hữu Phi Hùng
Đào Văn Hoàng (CHLBĐ), Nguyễn Hồng Đức

Gặp gỡ lại các bằng hữu sau hơn 40 năm
 
Đào Văn Hoàng (Cộng Hòa Liên Bang Đức)
 


  Gặp gỡ Thầy trò - 31.10.15
Lasan Mai Thôn, Việt Nam
 
Frère Francois Ánh và Vũ Thanh Sơn 
Vũ Thanh Sơn, a. Nguyễn Hiệp, Phan Văn Anh
Các Frères, Appolinaire Dinh, Raymond Hinh, Columban Đào
Vũ Thanh Sơn, a. Nguyễn Hiệp, Phan Văn Anh
 


Lời ngỏ của Thầy Tâm  Họp mặt CHS Mossard P74 - 23.10.15
Sài gòn, Việt Nam
 
Gặp gỡ CHS Mossard P74 - 12.10.15
OC, California
 
Đỗ Huân và Võ Khắc Hiếu sau 41 năm
Võ Khắc Hiếu và Nguyễn Văn Quốc 
sau 41 năm


  Họp Mặt CHS Mossard và Đồng hương Thủ Đức
11.10.15, Garden Grove, California
 
 
 


https://www.facebook.com/lasan.mossard


Gặp gỡ CHS Mossard Promo74 - 25.09.15
Sài gòn, Việt Nam
Nguyễn Viển Hương, DS. Thi, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Minh Hùng và Tâm Hyp


  Gặp gỡ CHS Mossard Promo77 - 16.08.15
 San José, California
 


 


Gặp gỡ CHS Mossard Promo74 - 15.08.15
Thủ Đức, Việt Nam
Phạm Văn Dũng, Bùi Thanh Liêm, Minh Trung, Nguyễn Viết Hiệp (P68), Sinh Lâm, Dương Dũng
Nguyễn Thanh Phong, Bành Dân Chiêu, Phan Văn Anh, Phạm Văn Tứ  Gặp gỡ Thầy Trò - 11.08.15
Sài gòn, Việt Nam
 

Thầy Tâm và Lê Văn Ngọc


Lý Hữu Phước và Thầy Tâm - 07.2012
 


Sinh hoạt thể thao CHS Trần Quân (Promo75) - 09.08.15
Câu Lạc Bộ Bóng Bàn Việt Nam

Sinh Hoạt Thể Thao

Giao hữu bóng bàn - Trần Quân và Nguyễn Duy Quốc Anh


  Hội Ngộ CHS Mossard Promo72 - 2009
San José, California
 

Hội ngộ Promo72 - 2009

Tưởng nhớ Võ Văn Vinh - RIP - 11.2014Gặp gỡ CHS Mossard - 07.08.2015
OC, California


Gặp gỡ Thầy Trò - 04.08.15
Sài gòn, Việt Nam

Dương Nghiệp Lương, Thầy Tâm, Phạm Văn Dũng
Thầy Tâm: Giáo sư Toán   Gặp gỡ Thầy Trò - 02. 2013
Sài gòn, Việt Nam
 
Thầy Nguyễn Đức Trụ


Thầy Thể, Thầy Trụ cùng các CHS Promo72 


https://www.facebook.com/lasan.mossard


  Gặp gỡ CHS Mossard 69-75 - 02.08.2015
Long Thành, Việt Nam
 

Vợ chồng Ngô Hồng Hoa, Lợi Hồng Huê, Vũ Phạm Việt Hà, Nguyễn Ngọc Duyên, Trần Thanh Minh, Ngô Ngọc Hải, Trần Văn Phúc
Hội Ngộ Kỷ Niệm 40 Năm Taberd75 - Ra Khơi - 01.08.15
OC, California 


  Gặp gỡ CHS Mossard - 25.07.2015
Lasan Mossard, Việt Nam
 
 
Việt Hà, Minh, Duyên, Hoa, Huê, Phúc
 


CHS Mossard - 25.07.15
Cộng Hòa Liên Bang Đức
Đào Văn Hoàng - Promo 73


  Gặp gỡ CHS Mossard 69-75 - 21.07.2015
Paris, France
 
Vương Minh Triết, Châu Quốc Minh, Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Minh, Châu Quốc Minh, Vương Minh Triết, Châu Quốc Hùng


  Gặp gỡ CHS Mossard sau 45 năm - 20-22.07.2015
OC, California
 Nguyễn Bá Hiển và Phan Thanh Khiết

  Lasan Taberd '65 - '76 Reunion - 18.07.15
Forty Years To Remember
OC, California
 

Lê Tánh và Võ Khắc Hiếu
Võ Khắc Hiếu và Nguyễn Chí HưngTrưa hội ngộ - 18.07.2015
Café  Góc, Thủ Đức, Việt Nam
Vũ Phạm Việt Hà, Trần Văn Phúc, Nguyễn Tuấn, Hữu Ngọc,
Phạm Công Sáng, a. Hồng Kim Hảihttps://www.facebook.com/lasan.mossard

 
Gặp gỡ CHS Mossard - 05.07.2015
Lasan Mossard, Thủ Đức, Việt Nam
 
 


2012 - 2013 2014 - {Phần 1Phần 2} 2015 - Phần 1
 2016 - Phần 1