Hình Ảnh (Photos)‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎2016‎ > ‎

2016 - Phần 1


2012 - 2013 2014 - {Phần 1Phần 2} 2015 - {Phần 1Phần 2}


https://sites.google.com/a/lasanmossard.org/lsm_mossardian/photos/sinhhoat/2016/2016_p1/LSM_facebookButton.png

Xin theo dõi sinh hoạt của chúng tôi trên Facebook

 
Gặp gỡ CHS Mossard - P73 - 18.06.16
Houston, Texas
 


 
Gặp gỡ CHS Mossard - P77 - 10.04.16
San Diego, California
 


CHS Mossard P77 Thăm Viếng Frère Damascene - 24.02.16
Sài gòn, Việt Nam


Gặp gỡ CHS Mossard - P73.P74 - 20.02.16
Houston, Texas


Võ Khắc Hiếu và Nguyễn Mạnh Hùng 
gặp lại nhau sau 40 năm


  Họp Mặt Mừng Xuân Bính Thân - P77 - 14.02.16
Sài gòn, Việt Nam 
 


Pháo Tết Mừng XuânChúc Tết Thầy - P73 - 11.02.16
 Sài gòn, Việt Nam

Nhà Thầy.Cô Tâm (Toán)
Nhà Thầy.Cô Đức (Việt Văn)


  Chúc Tết Thầy - P(69, 73, 74, 76, 77, 78} - 11.02.16
Lasan Mai Thôn, Việt Nam 
 
Cổng nghĩa trang đã khóa nên các CHS kính lễ Thầy 
từ phía bên ngoài. 
 


  Tiệc Chia Tay Minh Bò Trở Về Paris - 30.01.16
Sài gòn, Việt Nam
 

https://www.facebook.com/lasan.mossard


Khúc chiều Đông (nhạc và lời: Nguyễn Linh Quang P78) - 27.01.16
Mộng Trang trình bầy (đàn và hát)


Gặp gỡ CHS Mossard và Khánh Hưng - 27.01.16
Sơ Ri Quán, Sài gòn, Việt Nam


Gặp gỡ CHS Mossard P74 - 23.01.16
OC, California
Trần Văn Ngọc và Võ Khắc Hiếu gặp lại nhau sau 40 năm xa cách


  Gặp gỡ CHS Mossard P77  - 15.01.16
Đảo Phú Quốc, Việt Nam
 


Bác "Mom", Vợ chồng Phụng.Lệ, Thắng.Hồng, Hoa.Loan, Hiếu.Cúc, Minh Bò    CHS Mossard P77 Thăm Viếng Trường Cũ  - 12.01.16
Lasan Mossard, Thủ Đức, Việt Nam
 


Time Passage
1975 - 2016   Gặp gỡ CHS Mossard P77 - 09.01.16
Đám cưới con trai Ngô Ngọc Hải
Sài gòn, Việt Nam