Chuyện Internet‎ > ‎2013‎ > ‎

Thời SựEpic Split - Chuck Norris


About ...... Google

Màn ảnh to (Full browser tab - Need to tell YouTube to play the video clip at 720p or 1080p)    ------     Google Data Centres


Ryan Wang - Thần Đồng Dương Cầm 5 Tuổi

Màn ảnh to (Full browser tab - Need to tell YouTube to play the video clip at 720p)


The Making of ASIA 73 - Xin Mua Băng Gốc

Màn ảnh to (Full browser tab - Need to tell YouTube to play the video clip at 720p or 1080p) ------ Nguồn: ASIA Channel


Jean-Claude Van Damme

Màn ảnh to (Full browser tab - Need to tell YouTube to play the video clip at 720p or 1080p)

Volvo Dynamic Steering


This live test was set up to demonstrate the precision and directional stability of Volvo Dynamic Steering -- a world first technology that makes the new Volvo FM easier to drive.

Filmed in Spain on a closed-off landing field at sunrise in one take.
Directed by Andreas Nilsson
Soundtrack by Enya: Only Time

Source: YouTube nhưng đem về đây để làm cho màn ảnh to hơn cho dễ xem.

Only Time - EnyaPhố Vẫn Xưa - Hạt Sương Khuya


Ru Ta Ngậm Ngùi - Khánh Ly


Một Cõi Đi Về - Khánh Ly