Trang Nội Bộ‎ > ‎

Trang của HùngSorry, the ship has sailed to sea.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta được thêm ngày nữa để yêu thương

“Love has no other desire but to fulfill itself. To melt and be like a running brook that sings its melody to the night. To wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving. - Kahlil Gibran

This table is in the centre of this page

<div><br>
</div>
<div>
<table style="margin: 0pt auto; border-collapse: collapse; border-color: rgb(136, 136, 136); border-width: 1px;" border="1" bordercolor="#888" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 259px; height: 33px;"><b>This table is in the centre of this page</b><br>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
</div>
<hr width="60%">


 
Embed an audio clip:

New technology, HTML5: https://sites.google.com/site/basler45678/home/html5-audio-player.xml (gadget by URL)

Add gadget -> Public -> Embed Music

Obsolete, Adobe Flash:
<embed src="http://www.google.com/reader/ui/3523697345-audio-player.swf" flashvars="audioUrl=http://www.lasanmossard.org/nhac.mp3" width="400" height="27" quality="best" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>

Autoplay:
<embed src="http://www.google.com/reader/ui/3523697345-audio-player.swf" flashvars="audioUrl=http://www.lasanmossard.org/nhac.mp3&autoPlay=true" width="400" height="27" quality="best" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed
 
Centre a table:
style="margin: 0pt auto;"

Màn ảnh to (full-screen browser): /embed/
Cách duy nhất để bảo vệ tài sản dân tộc và giữ gìn, duy trì nền văn hóa Lạc Hồng là phải bảo vệ bản quyền sáng tạo và sản xuất.
Xin đừng hủy hoại và đánh mất đi nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Hãy ủng hộ các nhạc sĩ, ca sĩ cùng các nhà sản xuất với "ĐĨA GỐC".