2014


Chợ Tân BìnhChợ Hồng Kông


Mít giữa mùa Đông?

Tương ớt ăn phở không còn nữa
Đình trệ ngắn trong việc sản xuất vì vấn đề thưa kiện
Nước trái cây - Chừa phở HKMH

Ăn đồ chay, uống sinh tố trái cây - Chừa Phở HKMH...... to be continued ......Lionel Messi dances on grass ...... Hết ý kiến ......