Trang Nội Bộ‎ > ‎Trang của Hùng‎ > ‎Gia Chánh‎ > ‎

Sườn ram mặn - Caramelized pork ribs


Mải ôm Internet nên cháy nồi, khét thịt ......
Not a pretty sight as it was burnt. 
Forgot something was being cooked on the stove top.
Got carried away on the 'Net ......
It looks ugly but is edible.