Câu chuyện của hai người bạn và lời thăm hỏi

Gửi: 11.05.15 từ Việt Nam
Nhận: 22.05.15 tại Mỹ 

 

Đun nước sôi bán cà phê bên góc nhà hàng xóm
Bé cháu nội


Trạm Y Tế nơi khám bệnh định kỳ