Tưởng Nhớ‎ > ‎2013‎ > ‎

Thành Kính Phân Ưu


Sư Huynh Bertrand Nguyễn

Ngày sinh: 29.07.1934
Nhận Áo Dòng: 05.09.1954
Khấn Trọn Đời: 15.08.1960
Từ trần: 31.12.2013 tại California, USA

Thông báo của Brothers Of The Christian Schools - De La Salle Institute


Linh cữu được quàng tại: 

    Mont La Salle
    4401 Redwood Road
    Napa, CA, 94558

Thăm viếng: Từ 9:00 giờ đến 10:00 giờ sáng ngày Thứ Bảy 04 tháng 01, năm 2014.

Thánh lễ an táng: 10:00 giờ sáng cũng tại địa điểm nói trên của Nhà Dòng.