Tưởng Nhớ‎ > ‎2013‎ > ‎

Thành Kính Phân ƯuTrần Văn Ngân
 Pháp danh: Minh Châu
 Năm sinh 1942
Từ trần ngày 14-12-2013 lúc 19 giờ (Montréal)


Ngô Hồng Nhựt - Nguyễn Chí Tạo - Trần Văn NgânGiờ thăm viếng

Thứ bảy 21-12-2013 từ 14 giờ đến 20 giờ
Chúa Nhựt : 22-12-2013 từ 13 giờ đến 19 giờ

Chúa Nhựt: Hỏa táng


Nhà Quàng

Centre Funerail
4525  Chemin de la Côte des Maizes
QC  H3  V  1E7
Montréal Canada


Nguồn: Anh Ngô Hồng Nhựt