Tưởng Nhớ‎ > ‎2014‎ > ‎

Thành Kính Phân Ưu


Đỗ Khoa Luật
(Thi sĩ Thái Thụy Vy)

 Năm sinh 1940
Từ trần ngày 09.02.2014 lúc 03 giờ sáng tại Arizona, Mỹ Quốc

Cáo Phó Chính Thức Từ Gia Đình

  
 
 
 
 Giờ thăm viếng

Thứ sáu 14.02.2014 từ 07:00 giờ đến 10:00 giờ

Hỏa táng lúc 11:00 giờ sau khi thăm viếng.


Nhà Quàn

Green Acres Funeral Home
401 North Hayden Road
Scottsdale, AZ 85257
480.945.2654

(Ảnh chưa được cập nhật đến thời điểm hiện tại)