Tưởng Nhớ‎ > ‎2015‎ > ‎

Thành Kính Phân Ưu


Bùi Thanh Liêm, Lâm Hiến Tín, Phạm Văn Dũng thăm viếng và chia buồn cùng tang quyến.