Tưởng Nhớ‎ > ‎2015‎ > ‎

Thành Kính Phân Ưu


Visitation - Thăm Viếng

Thursday 26/02/2015, 06:00 – 11:00 PM


Bowra & O'Dea
Funeral Directors

68 Stirling Street, Perth WA 6000
Tel: 9231 5199
Fax: 9227 6469


Cremation Ceremony - Lễ Hỏa Táng

Friday 27/02/2015, 09:45 – 11:45 AM

Dench Chapel

Karrakatta Cemetery
Railway Road, Karrakatta WA 6010