Tưởng Nhớ‎ > ‎2015‎ > ‎

Thành Kính Phân Ưu
Thăm Viếng - Visitation

Thứ sáu, 19.06.15
14:00 - 20:00
Friday, 06.19.15
14:00 – 20:00

Dimond & Shannon Mortuary
10630 Chapman Avenue, Garden Grove, CA.  92840
Tel: 714.537.1038

Guest BookThánh Lễ - Funeral Service
Holy Spirit Catholic Church
17270 Ward Street, Fountain Valley, CA. 92708

Thứ Bẩy, 20.06.15 lúc 07:15
Saturday, 06.20.15 at 07:15
Xin miễn nhận phúng điếu và vòng hoa tang lễ