Tưởng Nhớ‎ > ‎2015‎ > ‎

Thành Kính Phân Ưu
Nguồn: Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Lasan Việt Nam