Tưởng Nhớ‎ > ‎2016‎ > ‎

Thành Kính Phân Ưu


HÌNH ẢNH TANG LỄ
25.08.16


Nguồn: Ban Liên Lạc CHS Lasan Việt Nam


HÌNH ẢNH KỶ NIỆM - NGÀY NHỚ ƠN THẦY 22.11.2015
(Sự hiện diện của 07 sư huynh cao tuổi hưu dưỡng tại La San Mai Thôn)


1. SH. Apollinaire Trần Đức Dinh - SN.1922 (Mất 23/8/2016 - Thượng thọ 94t)
2. SH. Colomban Lê Văn Đào - SN.1919 (Mất 23/5/2016 - Thượng thọ 97t)
3. SH. Romain Đặng Công Hầu (1933 - 83t)
4. SH. Albert Nguyễn Quan Tiên (1921 - 95t)
5. SH. Michel Trịnh Phước Hải (1923 - 93t)
6. SH. Francois Trần Văn Ánh 1932 (84t)
7. SH. Raymond Đặng Văn Hinh - SN 1924 (Mất 31/5/2016 - Thượng thọ 92t)