My Dad's Middle School Friend's Reunion

Victoria Lôi
20/09/2011


Over the weekend, my dad met up with about fifteen of his friends from back when they were in Vietnam. They were separated for 36 years and finally saw each other again. You see, they weren't like any normal group of friends. These guys lived together from grade 1 to grade 7. They ate together. They slept together. They drank together. They went to school together. They showered together. They played jokes and fought together. They were practically brothers. But when 1975 happened, they weren't able to continue all through school and were separated. They had no idea whether or not they'll see each other or if their friendship would end up disappearing. Slowly, throughout the years, they started to find each other one by one. My dad found out about them this year and well, let's say he's the most excited person on earth. After 36 years of not know what happened to your brothers and finally having a reunion with them? He was extremely anxious. Over the weekend, they didn't want to let go of each other. They were out all night on Friday. They went to a wedding on Saturday and used it as a sort of reunion. [LOL.] And on Sunday, we had a party for them at my house.

Just staring at them while they're eating and laughing at each other is so precious. These guys were separated by a war and managed to find a way back to each other. This right here is true friendship. They don't know much about what happened to each other's lives. They don't know how much one another changed. But they do know one thing: They were friends, practically bothers, and nothing will ever change that.

This not only showed me what true friendship was all about. It showed me that even through hard times, those close friends will find a way to you no matter what. Now that my dad has found his buddies again, I'm pretty sure he will never let go of them. Never.


 
Tình bạn của Cha
Huỳnh Nghĩa Hưng dịch
21/09/2011


Đọc vài dòng ghi lại cảm tưởng của Vi về tình bạn của Cha... rất cảm động và cảm ơn Vi nhiều lắm… Những dòng này của Vi sẽ kết chặc thêm tình bạn của các bác, các chú... Xin mạo muội vì muốn những bạn ở Việt Nam hiểu được ý của Vi, và vì Vi viết cho mẹ nên xin tạm dịch như sau:

“Con vừa viết những dòng này trong nhật ký của con. Vâng, chỉ là những cảm nghĩ nên con để Mẹ xem.”

Cuối tuần vừa qua, Ba của con đã gặp lại khoảng 15 người bạn khi còn ở Việt Nam. Những người bạn bị phân tán hơn 36 năm và cuối cùng được gặp lại nhau. Mẹ thấy không, nhóm bạn này đã không giống như những nhóm bạn thông thường khác. Họ đã từng sống với nhau từ lớp 1 đến lớp 7. Họ đã từng ăn chung với nhau. Họ đã ngủ chung với nhau. Họ đã uống chung với nhau. Họ đã học chung với nhau. Họ đã tắm chung với nhau. Họ đã từng đùa giỡn và đánh nhau. Họ đã thật sự là anh em của nhau. Nhưng biến cố 1975, họ không thể tiếp tục những gì đã xảy ra trong cuộc sống học trò và bị phân tán. Họ không biết có thể gặp lại nhau hay không hoặc tình bạn của họ sẽ bị tan biến. Dần dà, qua bao năm tháng, họ bắt đầu tìm được nhau từng người một. Ba con đã tìm ra họ trong năm nay và..., có thể nói Ba con là người vui mừng, phấn khích nhất trên địa cầu này. Không biết chuyện gì xảy ra cho những người anh em của mình trong suốt 36 năm, nay được đoàn tụ với nhau. Ba con rất là hồi hộp. Nguyên một cuối tuần họ không muốn xa nhau. Cùng nhau đi chơi suốt đêm thứ Sáu. Cùng nhau đi dự đám cưới vào thứ Bảy và dùng nơi này như là một buổi hợp mặt. Và vào Chúa Nhật, gia đình mình tổ chức một buổi party cho họ tại nhà mình.

Hãy nhìn họ khi họ ăn uống và cười vui với nhau, quá đẹp (quý giá). Những người bạn này bị chia cắt bởi chiến tranh và đã xoay sở tìm đường tìm lại nhau. Đây thật sự là tình bạn chân thật. Họ không biết nhiều về cuộc sống của mỗi người. Họ không biết nhiều về sự thay đổi của từng cá nhân. Nhưng họ biết một điều: Họ là bạn của nhau, là anh em và không gì thay đổi được điều này.

Việc này không chỉ cho con thấy được tình bạn chân thật như thế nào. Mà còn cho con thấy được dù khó khăn như thế nào, những người bạn thân thiết sẽ tìm được con đường gặp lại nhau bất chấp chuyện gì xảy ra. Hôm nay Ba con đã tìm lại được những người bạn thân, con tin chắc rằng Ba con sẽ không bao giờ để mất họ. Không bao giờ.