Hình ảnh Tang lễ của Frère Fidèle

Lời Cảm Tạ:

Xin đại diện các gia đình chị em Frère Fidèle chúng tôi xin chân thành cám ơn các anh em cựu học sinh Lasan Mossard, Lasan Taberd, Notre Dame des Missions, thân hữu  khắp nơi đã gởi lời chia buồn cùng gia đình vì sự ra đi của Frère Fidèle. 

Cám ơn các cựu học sinh Mossard mặc dù ở xa nhưng rất sốt sắng liên kết cùng tưởng nhớ đến Frère Fidèle, người thầy cũ, những ngày chót trên cõi đời này. Đặc biệt là nhờ sợi dây liên kết của trang web của trường Lasan Mossard

Đặc biệt cám ơn các anh em đại diện đã không quản ngại đường xá xa xôi đã đến Napa để góp lời cầu nguyện và tiễn đưa Frère Fidèle đến nơi an nghĩ cuối cùng. 

Gia đình em út của Frère Fidèle, Việt và Hoa.


Từ Giã Thầy: Tâm tình và lời từ giã của các CHS Lasan MossardNgày Về - Linh mục Kim Long

H
ình ảnh:

Sau đây là những hình ảnh về tang lễ của Frère Fidèle. Nguồn: Hình ảnh chính thức từ gia đình Frère Fidèle:


Mont La Salle
Mont La Salle
Mont La Salle
Heaven and Earth

Tiễn Đưa Frère Fidèle Nguyễn Văn Linh

                                                                                             Tải Về

Võ Khắc Hiếu, Ngô Hồng Nhựt, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Thị Hoa
  Xem tiếp hình ảnh tang lễ  
Nguồn: Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thanh SơnNhà Nguyện Mont La Salle, Napa CA.

Frère Fidèle Nguyễn Văn Linh
11.08.1934 - 16.05.2013Nhà Nguyện Mont La Salle, Napa CA.

Gia đình Frère Fidèle
Gia đình Frère Fidèle

CHS Lasan Mossard

Phân ưu của CHS Lasan Taberd &
tập nghi thức Thánh lễ an táng.


- Trường Giáo Lý Việt ngữ Thánh Phaolô San Pablo. 
- CHS Mossard niên khoá 69-75 
- Lasan Mossard 1894-1976
- Hội Thánh Giuse Cộng đoàn Nữ Vương Mân Côi.


Vòng hoa tưởng niệm

Frère Thành, anh Nguyễn Đức Việt, Hoàng Tuân, 
Vũ Thanh Sơn

Thân nhân của Frère Fidèle.

Vòng hoa của lasanmossard.org trên nấm mộ của Frère.


Vòng hoa của CHS Mossard NK 1969-1975.


Vòng hoa của CHS Taberd promo 1962.


Nguồn: Google Picasa - Mã Phương Liễu (CHS Notre Dame Des Missions)

Mont La Salle

Mont La Salle
Mont La Salle

Đỗ Trung, Việc Ngọc Lợi, Hoàng Anh Tuấn,
Võ Khắc Hiếu, Hoàng Tuân


Ngô Hồng Nhựt, Bùi Văn Phương, Việc Ngọc Lợi, Hoàng Tuân, Hoàng Anh Tuấn, Đỗ Trung,
Võ Khắc Hiếu
 
Vòng hoa tưởng niệm


Vòng hoa tưởng niệm

Vòng hoa tưởng niệmVòng hoa tưởng niệm


Vòng hoa tưởng niệm
Vòng hoa tưởng niệm


Vòng hoa tưởng niệm của đại diện trường
Notre Dame des Missions
Đưa tiễn Frère ra nghĩa trang trong
khuôn viên của Nhà Dòng La Salle


CHS Lasan Mossard - Nhiều thế hệ, chung mái trường


Mã Phương Liễu, Đỗ Trung, Vũ Thanh Sơn

Vũ Thanh Sơn, Mã Phương Liễu
Nguyễn Đức Việt, Hoàng Tuân, Nguyễn Thị Hoa, 
Vũ Thanh Sơn, Hoàng Anh Tuấn


Nguồn: Võ Khắc Hiếu

Võ Khắc Hiếu, Hoàng Tuân
Bùi Văn Phương, Ngô Hồng Nhựt

CHS Lasan Mossard
Hoàng Anh Tuấn, Võ Khắc Hiếu
Cườm hoa phúng điếu

Xem tiếp nhiều hình ảnh tang lễ