Thơ


 • Kiếp Sao Trời  -  Nguyễn Quốc Hưng

 • Tình buồn  -  Nguyễn Thành Danh

 • Đọc thơ Tứ tuyệt  -  Lý Hữu Phước
  Người Việt ta phần đông, từ lâu rất chuộng tiếng ngoại quốc. Thời buổi này ai nói được tiếng Anh là người hiểu biết trong thời đổi mới và kinh tế hội nhập. Thời Pháp thuộc, người nói được tiếng Tây là kẻ sang và có quyền thế...

 • Vũ Điệu Loài Lan Tím Hoang  -  Thái Thụy Vy
  Ban biên tập được hân hạnh đăng một phần tập thơ “Vũ Điệu Loài Lan Tím Hoang” của một thi sĩ cựu học sinh Mossard - Thái Thụy Vy...

 • Chưa Quên  -  Đào Anh Dũng
  Ban biên tập được hân hạnh giới thiệu một nhà thơ Cựu học sinh Mossard - Đào Anh Dũng với tập thơ “Chưa quên”. Tập thơ này như một tuyển tập tạp ghi / bút ký để viết về những ân tình, kỷ niệm “chưa” (không) quên... Trình thơ, như chuốc rượu nồng, Hàn huyên tri kỷ, ấm lòng tri âm... đàoanhdũng.Ý Kiến / Đề Nghị

The gadget spec URL could not be found