Văn Học Nghệ Thuật‎ > ‎Thơ‎ > ‎2015‎ > ‎

Kiếp Sao Trời

Kiếp sao trời 
(Kính tặng các Sư huynh, cố Sư huynh và cựu Sư huynh dòng Lasalle)

Ta trông lên những sao trời cao số
đêm đêm dài lấp lánh cõi thần tiên, 
mang cho đời những ánh sáng linh thiêng, 
soi sáng đường cứu bao thuyền lạc lối 1)
giúp loài người qua vực sâu tăm tối, 
không tiếc công, không chờ đợi được yêu, 
cõi trời cao mãi mãi kiếp cô liêu,
không mệt mỏi giúp đời vô tư lự,
cho bao người  từ ê a mẫu tự, 
thành lớn khôn mọc đủ cánh bay cao,
rồi ra đi để lại những vì sao
trong quên lãng chìm sâu vào vô tận.

Nguyễn Quốc Hưng

1)  Mượn ý từ ba câu thơ đầu tiên trong bài “Nachtgedanken” của Goethe:
Euch bedaur′ ich, unglücksel′ge Sterne,
Die ihr schön seid und so herrlich scheinet,
Dem bedrängten Schiffer gerne leuchtet,
(Johann Wolfgang von Goethe)