hạ buồn

 
                phượng đã nở báo hiệu hè sắp đến
                ve sầu buông nhắc khúc chia ly
                
các bạn ơi, mình biết nói những gì
                trước giờ phút chia tay đầy cảm động

                giờ tạ từ lòng tôi nghe vắng lặng
                biết rồi đây sau ba tháng cách xa
                bạn thành đô, tôi về tận quê nhà
                có gặp có còn vui cặp sách ?

                hay mai này vì thời cuộc ngăn cách
                bạn hay tôi một kẻ sẽ vào đời
                đường thế trần mình đi rẽ hai nơi
                chắc buồn lắm bạn ơi, khi phượng nở

                hè năm nay chia tay trong bỡ ngỡ
                
bạn mau ghi lưu bút của chúng mình
                để những gì kỷ niệm tuổi học sinh
                kỷ niệm ấy trong đời là đẹp nhất

                                             T.T

(trích Tiến Hè 71)