Hoang Vắng


"Khoãng 20 năm trước Hiệp và Long Đức về thăm Mossard. Khuôn viên trường lúc bấy giờ mới thoáng nhìn thì vẫn như xưa, nhưng lòng cảm thấy trống vắng một điều gì đó không thể diễn tã được. Lầu hoang. Phòng trống. Những hành lang dài, xưa đầy tiếng người nô dỡn, nay im lìm, cô quạnh! Sân banh ngày nào sống động vơi những trận cầu xôi nổi, nay cỏ dại ngang đầu gối. Vườn dầu thưa. Hồ tắm đất lấp đầy. Sân cờ không còn rộn rã tiếng nô cười ngày nào. Quán Ba Tí Sệ vắng bóng người thân.Thức cảnh sinh tình mình có làm một bài thơ. Giữ mãi cho riêng mình bao năm nay."


Một buổi ta về cổng trường xưa
Ôi lầu hoang, phòng trống, hành lang thưa
Sân banh cỏ dại, hồ đất lấp
Sương trắng,ve sầu vườn dầu thưa
Ai về ghé lại sân cờ vắng
Rổ mòn, cột tróc sơn hoen nắng
Dừng chân quán vắng bạn bè xưa

Vũ Đình Hiệp