Đêm hôm nhớ trường cũ


Lasan Mossard thân yêu ơi
Sao đêm hôm  không ngủ
Nhớ thương mái trường cũ
Hình ảnh cũ hôm nào
Bạn bè thầy cô yêu
Tay bá vai chuyện trò
Đùa chơi nhau ngây ngô
Nên hôm nay lạ lùng
Bạn bè thầy cô yêu
Trở lại bao quanh nhau

Vũ Thanh Sơn
12.31.2013