Thăm quê hương Karl MarxVườn sau nhà Karl Marx

Hỡi ông Các Mác kia ơi
hơn trăm năm trước ông rời quê hương
tay không đến xứ mù sương 1
mang theo lý tưởng tha phương lưu đầy 2
hôm nay tôi đến nơi này
là nơi ông sống những ngày ấu thơ
xin ông cho hỏi ngu ngơ
vì đâu tôi cũng bơ vơ đất người?Tháng giêng 2013
Nguyễn Quốc Hưng

Chú thích:
1  Xứ mù sương: Anh quốc (England)
2  Karl Marx năm 1849 vì tư tưởng triết lý đối nghịch bị trục xuất ra khỏi nước Đức. Ở Âu châu không có chỗ dung thân, cuối cùng ông đến London và sống lưu vong ở đó cho tới cuối đời.


David đấu Goliath

   
Tướng ông La Mã
ngang dọc Á  Âu
bất chấp nơi  đâu
san bằng thiên hạ
nay gặp giống lạ
con rồng cháu tiên
đấm đá như điên
tướng ông đại bại!


Tháng giêng 2013, Porta Nigra 1, Trier.
Nguyễn Quốc Hưng

Chú thích:
1 Porta Nigra (Latin: black gate), do người La mã xây năm 180 sau thiên chúa.Gladiator

Gla – di – a – tor
một tay cầm mo
tay kia cầm kiếm
sức mạnh trời cho
Đối phương hổ dữ
rống tiếng gầm to
đấu trường máu đổ
chiến trận gay go
Trong vạn khán giả
một người âu lo
chắp tay cầu nguyện
giữa tiếng reo hò…


oOo

Lậy trời anh thắng trận này
thoát đời nô lệ sống ngày tự do…


oOo

Tháng giêng 2013, Amphitheater 1, Trier.
Nguyễn Quốc Hưng

Chú thích:
1 Amphitheater: Xây năm 100 sau thiên chúa. Chứa được khoảng 20.000 khán giả. Dùng cho gladiator fights hoặc đấu bò, đấu hổ…