Người xưa năm ấyNgười thứ năm hàng thứ ba,

bao năm em vẫn nhận ra người tình;

Tìm anh, em gặp tấm hình,

bốn mươi năm trước lúc mình quen nhau.

Thời gian cách tr qua mau,

đầu xanh năm cũ đổi màu… muối tiêu;

Bây giờ mỗi lúc chiều chiều,

hình xưa nhìn lại, nhớ nhiều… người xưa !


T.P.

tháng 8 2014