ƯƠM - Nguyễn Linh Quang


ƯƠM

Tháng Tư nào dội trong ký ức
Gợi mùa xuân đỏ máu hờn, căm
Người chết sấp, mắt oan quên khép
Hồn về trời, tóc vãi đất đen

Và tiếng khóc lặng trong trí nhớ
Người xa người, nắm, níu, chờ, trông
Rừng với biển, lao tù, huyệt mộ
Người khấn người, sông núi buồn, thương

Cờ cụt ngọn, đến ngày phục hiện
Đuốc lỡ tàn, thắp lại, chuyền tay
Người trước ngã, lớp sau nối chí
Tháp cánh vào thả ước mơ bay

Này năm tháng, nhiều khi bôi, xoá
Nhiều khi tròn một vết quẩn quanh
Người ngồi, đứng, khóc, cười, mong, ngóng
Sắp đến gần ? Một tháng Tư xanh !

Thiais
29.04.2017