Âm Nhạc


 70 Năm Tình Ca Trong Âm Nhạc Việt Nam
(1930 - 2000)
Hoài Nam soạn từ SBS Radio (Úc Châu)

Nhạc Trẻ Việt Nam Thập Niên 1960 - 1970
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5
   

Ca sĩ Ánh Tuyết hát tình ca giọng Quảng Nam

1. Mưa Chiều Kỷ Niệm (YouTube)

2. Tình Bơ Vơ (YouTube)

3. Nỗi Buồn Hoa Phượng (YouTube)

4. Em Về Kẻo Trời Mưa (YouTube)

Nguồn: QuangDaDFW

Ca sĩ Ánh Tuyết hát tình ca giọng bình thường

1. Mưa Chiều Kỷ Niệm

2. Nỗi Buồn Hoa Phượng