Ý Kiến / Diễn Đàn

Chào các bạn,

Trang mạng www.lasanmossard.org do một nhóm cựu học sinh Mossard thực hiện nhằm tạo dựng mối dây liên lạc tương thân, tương ái giữa các cựu giáo chức và cựu học sinh Lasan Mossard. Các sáng tác và tin tức không va chạm đến chính trị, tôn giáo và danh dự cá nhân do quí thầy cô, đồng môn và thân hữu gửi đến, được chọn đăng cũng không ngoài tinh thần ấy. Tuy nhiên, tác giả vẫn là người chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của mình. Xin đa tạ.

Mục “Ý kiến” này được thành lập để cho các bạn đồng môn có một diễn đàn đóng góp những ý kiến xây dựng và tin tức liên lạc nhau. … Xin mời các bạn tham gia.

Ban biên tập xin dành quyền xóa những nội dung không phù hợp với chủ trương của www.lasanmossard.org.

Xin cám
ơn các bạn.                                                                                                                                                  Hướng Dẫn

Nội Dung Ý Kiến

The gadget spec URL could not be found

Xin "refresh browser" sau khi đóng góp ý kiến. Có thể sẽ phải đợi trong giây phút để xem ý kiến bạn vừa gởi.Ý Kiến Bạn Đọc

The gadget spec URL could not be found