Hướng Dẫn

Bạn có thể đóng góp ý kiến bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và riêng tiếng Việt Nam thì bạn có thể dùng bất cứ bản chữ tiếng Việt nào bạn hiện đang sử dụng để đánh chữ Việt. Bạn chỉ cần thảo ý kiến riêng, "copy" và "paste" vào khung "Nội Dung Ý Kiến" rồi gởi đi. Nếu bạn chưa có bản chữ cần đánh tiếng Việt thì xin "Google" câu "danh tieng viet" hoặc "go tieng viet" để kiếm những nơi trên mạng mà bạn có thể đánh được chữ Việt rồi cũng "copy" và "paste" như đã đề cập đến ở trên.

Wikipedia có một trang hướng dẫn về những bộ gõ tiếng Việt thông dụng và bạn có thể tìm hiểu thêm ở đó.